HOME | NOTICE | NEWS | CONTACT US
 
 
 
   
     
      
      
      
      
      
      
      
      
     
首页 > 新闻中心 > 新闻浏览
 
 
08年上半学期的学费发票可以领了
发表于:2008年5月5日
 

  08年上半学期的学费发票可以领了.地点:三院服务点. 望同学们相互告知!            另:学校到浙大订购到统考英语用书----" 大学英语" (2007年修订版).数量不多.有需要的同学可以到三院服务点周老师处购买.价格:36元.

 
 
 
返回新闻总列表
  关于Nbyxy | 教育论坛 | 帮助信息  
Copyright 2007 NBYXY.COM AllRights Reserved